Ønsker du mer trøkk når du synger?
Blir du ofte hes – og vil unngå dette?

Vil du bli bedre kjent med stemmen din og uttrykksmulighetene dine?

UNIK vokalakademi KAN GI DEG REDSKAPENE!