CVT oppsummert på én side.  ©  Complete vocal institute

CVT oppsummert på én side. © Complete vocal institute

Complete Vocal Technique forkortes CVT og kalles komplett sangteknikk på norsk. CVT er en moderne og innovativ tilnærming til sang- og stemmebruk. Undervisningsmetoden CVT tilbyr verkøy som er tilpasset din læringsstil, slik at du kan produsere den sounden du er på jakt etter. Dette har virkelig bredt om seg rundt i verden i rekordfart og er svært populært og etterspurt både blant profesjonelle sangere og amatører.

CVT er utviklet som følge av omlag 30 års forskning med den danske sangeren og stemmeforskeren Cathrine Sadolin i tet. Selve teknikken er logisk, sunn og setter stemmen i system. Hovedbudskapet er at samtlige stemmelyder kan produseres på sunne måter, og at det alltid skal kjennes behagelig å bruke stemmen. Det heter “komplett” nettopp fordi teknikken dekker alle stemmelyder, uavhengig av musikalsk stilart. Det kan også være en god teknikk for deg som primært ønsker å jobbe med talestemmen. Teknikken er dynamisk og oppdateres i takt med det nyeste innen stemmeforskning.

Du vil ikke nødvendigvis kjenne igjen begrepene som brukes i CVT. Denne terminologien er utviklet på bakgrunn av et ønske om å kommunisere tydelig om stemmebruk. Ett begrep betyr kun én ting, og dette gjør det enklere å snakke sammen om stemmen.

Her finner du en kort introduksjon til CVT!

Om autoriserte CVT-lærere

CVT brukes av sangere i hele verden og er den raskest voksende sangteknikken i Europa. Ved å velge en autorisert CVT-lærer velger du en lærer som er best kvalifisert til å undervise i CVT, og som er oppdatert på stemmevitenskap, praktisk teknikk og didaktikk. En autorisert CVT-pedagog har fullført den 3-årige sanger/lærer diplomutdannelsen ved Complete Vocal Institute i København. Kun de som fullfører utdannelsen får bære tittelen Authorised Teacher in Complete Vocal Technique. I dag er det 348 autoriserte CVT-lærere fra 26 land som underviser i Europa, USA og Midtøsten. 

For å beholde autorisasjonen må pedagogen re-autoriseres minimum hvert tredje år for å kvalitetssikre at han/hun er tilstrekkelig oppdatert til enhver tid. 

Det er en stor forskjell på å ha blitt undervist i CVT som sanger, og det å være trent i å undervise CVT gjennom den 3-årige diplomutdannelsen. Lærere uten autorisasjon fra CVI kan være fantastiske på mange måter, men du har ingen garanti for at du får trygg og kvalitetssikret undervisning i CVT.

Oversatt fra Complete Vocal Institute sin hjemmeside.

Stempelet under er din trygghet: